Playfull oplossen

Producten

Lego Serious Play

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) is een probleemoplossende techniek voor organisaties, teams en individuen door gebruik van legosteentjes. De methodiek is gebaseerd op intensief wetenschappelijk onderzoek in de psychologie en onderzoek naar hoe organisaties en medewerkers leren. De basis voor deze techniek is gelegd door de 'hand knowledge'- en de ‘flow’- theorie van Michail Csikszentmihaly.

playfull oplossen

Door het bouwen van modellen creëren we metaforen die als basis dienen voor groepsdiscussies, kennisdeling en probleemoplossingen. Het helpt om sneller creatief te denken en om zo tot unieke oplossingen te komen.

Stel je voor: je bent lid van een managementteam en jullie hebben besloten voor het aankomende jaar zelfsturing als onderwerp centraal te stellen. Hoe leg je dat uit aan je medewerkers?

Waarschijnlijk doet elk MT-lid dat op zijn eigen manier, met flink wat onduidelijkheid als gevolg. Het overdragen van een uniforme boodschap is erg belangrijk. Een LSP-sessie helpt om samen te bouwen aan zo’n begrip, er samen hetzelfde bij te zien en hierover te vertellen.

LSP prikkelt het brein. Door te ‘denken met je handen’ en je ideeën tastbaar te maken kom je tot verrassende inzichten.

Iedereen bouwt, iedereen deelt zijn verhaal. Elk verhaal wordt gehoord. Daardoor doet ieders bijdrage er maximaal toe.

Samen hetzelfde zien. Uiteindelijk is dat waar LSP om draait.

Lees in deze PDF meer over hoe je Samen spelenderwijs beter wordt met Lego Serious Play

Website by Aart Geesink

Top


Makesenze
Burgemeestersrand 27
2625 NV Delft
06 5264 8585

©Makesenze 2018