business agility

Producten

Service excellence

Vanuit onze service excellence aanpak ondersteunt Makesenze organisaties bij het verbeteren van hun dienstverlening, om zo een uitzonderlijke klantbeleving te realiseren.

Om organisaties richting en handvatten te geven bij het ontwikkelen van een uitzonderlijke klantbeleving en klantwaardering werken aan :

  • De klant echt begrijpen - De klant begrijpen door te luisteren. Door het in kaart brengen van klantreizen (kwalitatief en kwantitatief), inrichten van klantsignaal mangement.
  • Bepalen van de service strategie. Een strategie zorgt voor focus. Welke doelen en doelstellingen streven we na om onze visie en missie te realiseren en welke indicatoren gebruiken we om te meten of we succesvol zijn. Hierbij kunnen denken aan Klanttevredenheid en de Customer Effort Score.
  • Gedrag & Leiderschap. Het zijn in veel gevallen medewerkers en hun houding en gedrag die het verschil maken tussen een tevreden en een enthousiaste klant. Waarom komen we elke ochtend uit bed en naar kantoor?
  • Ontwerpen van een uitzonderlijke klantbeleving. Welke ideale beleving willen we onze klanten bieden. Service exellence organisaties leggen deze beleving vast in belevingswaarden. Hoe vertaald dit zich naar klantreizen en service design?
  • Technologie. Is de technologie die we gebruiken dienend aan de klant? Werkt het mee om proactief, gemakkelijk en persoonlijk de klant in zijn reis te ondersteunen?
business agility

Website by Aart Geesink

Top


Makesenze
Burgemeestersrand 27
2625 NV Delft
06 5264 8585

©Makesenze 2018